MANŞET HABERLER

Türkiye’deki Fabrika Yangınlarının Faturası 500 Milyon TL’yi Geçiyor

Toplam okunma sayısı: 1711
07 Eyl 2020
Türkiye’de endüstriyel yapılarda meydana gelen patlama ve yangınların sayısı her yıl artış gösterirken, yangınlar can ve mal kaybına neden oluyor. Ülke ekonomisi açısından büyük öneme sahip olan bu yatırımlar, yangınlarla büyük hasara uğruyor ya da tamamen yok oluyor.Uzmanların değerlendirmelerine göre sigorta sektöründe, büyük yangın hasarlarının oluşturduğu maddi zararın her yıl ortalama 500 milyon TL civarında olduğu belirtiliyor.

Yangın ve patlamaların çoğu, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki yaşam alanlarına yakın tesislerde gerçekleşiyor. Bu durum çevredeki yapıların da zarar görmesine, can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor.

Endüstriyel tesislerdeki yangın riskinin ve hasarlarının alınacak önlemlerle azaltmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Fethi Hinginar, bu yapılarda yanıcı malzeme kullanıldığını ve sigorta şirketlerinin bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini aktardı. Hinginar, sigorta şirketlerini yapı sektöründe yangına dayanıklı malzeme üreten şirketleri desteklemeye, fabrikaları bu malzemeleri kullanma yönünde teşvik etmeye çağırdı.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik doğru uygulanmalı

Fethi Hinginar, “Fabrikalar ekonomimizin, yerel kalkınmanın can damarıdır. Yangınları yüzde 100 önlemek mümkün olmasa da alınacak önlemlerle sanayi yapılarını yangına hazırlıklı hale getirmek, yangını büyümeden kontrol etmek, neden olacağı kayıpları azaltmak ve üretime yeniden başlama süresini kısaltmak mümkün. Türkiye’de yürürlükte olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, endüstriyel tesislerde hangi yangın önleminin ne şekilde alınacağını ve kullanılacak malzemelerin özelliklerini detaylarıyla açıklıyor, ancak yönetmeliğin uygulanmasında aksamalar yaşanıyor. Uygulamaların denetlenmesi ve teşviki konusunda adımlar atılmalı.”

Yangına dayanıklı yapılarda sigorta primi düşmeli

Fethi Hinginar ayrıca sigorta sektöründeki şirketlerin de bu konuda etkin bir rol üstlenmesinin var olan sistemi geliştireceğine inandığını belirterek şöyle devam etti:

“Ülkemizde fabrikaların sigortalanması hala zorunlu değil, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi zorunluluk getirilebilir. Sigorta şirketleri, yangın poliçesi kriterlerini, Yangın Yönetmeliği koşullarını rehber alarak belirleyebilir. Böylece endüstriyel tesislerde alınması gereken önlemlerin neler olacağı, doğru uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilebilir. Doğru malzeme seçimi ve uygulamalar, yangın riskini ve muhtemel hasarları önemli ölçüde azaltır. Yangına dayanıklı yapıların daha düşük sigorta primleri ile ödüllendirilmesi sistemi geliştirir. Bu hem sigortacılar hem de sigortalılar açısından kazançlı bir durumdur.”

Yanmaz yapı malzemeleri prim avantajı sağlamalı

“Yanan fabrikaların çatı ve cephelerinde yanıcı özelliğe sahip yapı ve yalıtım malzemeleri kullanıldığını görüyoruz. Kolay yanıcılık sınıfına sahip bu malzemeler, yangınların kısa sürede yayılarak tüm tesisi etkisi altına almasına, hatta çevre yapılara sıçramasına neden oluyor. Oysaki yapıların “yangına dayanıklı” yanmaz yapı malzemeleri ile tasarlanması, inşa edilmesi ve olası bir yangın durumunda bütünlüğünü koruyarak, alevlerin ve dumanın yayılmasını önleyen nitelikte olması gerekiyor.

Biz, Ytong olarak, A1 sınıfı yanmaz çatı, duvar ve döşeme panelleri üretiyoruz. Sanayi tesisleri ve lojistik yapıları gibi büyük ölçekli binalarda yangının ilerlemesini ve yayılmasını önleyen, güvenli duvar ve çatı çözümleri sağlıyoruz. Bu alanda çalışan akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapıyoruz. Mimar ve mühendisleri, yatırımcıları bilinçlendiriyor, çözümlerimizi paylaşıyoruz. Sigorta sektöründen, endüstriyel yapılara kapsamlı bir yangından korunma konsepti sağlayan Ytong gibi ürün ve uygulamalara sigorta prim avantajı sağlamasını bekliyoruz.”

Haber: Editör